Kongres FIS dopiero za rok. Wszystko przez pandemię

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zdecydowała się przełożyć 52. Kongres FIS z 4 października bieżącego roku na 5 czerwca roku 2021. Wydarzenie zmieniło także swojego „gospodarza”. Zamiast szwajcarskiego Zurychu działaczy ma gościć słoweński Portoroz.

Podczas piątkowego internetowego spotkania Rady FIS podjęto wiele istotnych dla środowiska narciarskiego decyzji. Oprócz przełożenia Kongresu na kolejny rok zdecydowano także, iż zaplanowane w dniach od 29 września do 2 października tego roku posiedzenie Komitetu Technicznego FIS będzie miało wyłącznie zdalny charakter. W tym przypadku wszelkie dotychczas obowiązujące terminy zachowały swą ważność.

Następnego dnia (tj. 3 października 2020 roku) Rada zbierze się online, by wybrać organizatorów mistrzostw świata konkurencji alpejskich i klasycznych, które zaplanowano na rok 2025. Podczas spotkania każdy z kandydatów przedstawi w formie video ostatnią przed rozstrzygnięciem prezentację, po czym dokonany zostanie wybór dwóch organizatorów.

Decyzja Rady, dotycząca odroczenia 52. Kongresu FIS, związana jest z panującą pandemią koronawirusa. Opiera się również na polityce FIS, zgodnie z którą zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników wszelkich wydarzeń organizowanych przez tę organizację jest najwyższym priorytetem. Zdaniem Grupy Ekspertów Komitetu Medycznego FIS zorganizowanie kongresu FIS w październiku bieżącego roku nie spełniałoby norm bezpieczeństwa. Ponadto, obecne ograniczenia w podróżowaniu nakładają na obywateli wielu krajów liczne obowiązki, w tym także przymus kwarantanny.

– Dzisiejsza decyzja była dla Rady FIS z jednej strony trudna, z drugiej zaś oczywista. Obecny stan epidemii COVID-19 na świecie i wynikające z niego ograniczenia w podróżowaniu jasno pokazały, że nie był to czas na spotkanie naszej międzynarodowej rodziny FIS. Jednak bardzo trudno jest nam opóźnić kongres do następnej wiosny. Kongres jest kręgosłupem naszego procesu demokratycznego i rządów w federacji. Nie lekceważymy więc jego odroczenia. Z niecierpliwością czekamy zatem na dzień, w którym wszyscy interesariusze FIS spotkają się wiosną przyszłego roku w Portoroz – powiedział po ogłoszeniu podjętej decyzji prezes FIS, Gian Franco Kasper.

Szczegóły dotyczące przygotowań do 52. Kongresu FIS zostaną podane po zaplanowanym na 9 października 2020 roku posiedzeniu Rady FIS.

Źródło: fis-ski.com