zaś kadra C to znów ośmioro kombinatorów: Fabian Hafner