Adam Małysz na skoczni w Lubawce. Zapewnił wsparcie. “Może stać się możliwe”

We wtorek, 5 września skocznię narciarską HS-94 Krucza Skała odwiedził Prezes Polskiego Związku Narciarskiego – Adam Małysz. Mistrz przybył na skocznię razem z Maciejem Maciusiakiem, który jest Koordynatorem Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „ORLEN Szukamy Następców Mistrza”. Była to pierwsza wizyta Adama Małysza w Lubawce.

Wizyta została zainicjowana przez Radnego Miasta Lubawka – Rafała Czurę oraz Dyrektora MGOK – Marcina Makasia. Uczestniczył w niej również obecny prezes klubu LUKS-SKI Lubawka – Jan Szymiczek oraz Katarzyna Postrach z MGOK. Pierwsza część wizyty miała miejsce na skoczni, gdzie Prezes PZN zapoznał się z charakterystyką obiektu oraz wyraził aprobatę dla reaktywacji skoków w regionie Dolnego Śląska. Udzielił również wskazówek, związanych z wykorzystaniem nowych technologii oraz zapewnił, że wesprze Gminę Lubawka w pozyskiwaniu środków na budowę małych skoczni narciarskich oraz prowadzenie szkolenia w przyszłości.

Małysz i Maciusiak w Lubawce

– Wizyta Adama Małysza to zdecydowany krok w kierunku stworzenia dla dzieci i młodzieży naszego regionu nowej formy aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, jaką jest podstawowy trening skoków narciarskich. Wiemy jednak doskonale, że jakakolwiek inwestycja w skoki nie może odbywać się wyłącznie z pieniędzy Gminy, ale musi wiązać się z pozyskaniem wsparcia środkami centralnymi. Cieszy nas to, że Prezes obiecał nam konkretną pomoc w tej materii – mówi radny Rafał Czura.

– Cieszę się, że niemożliwe dotychczas może stać się możliwe, dzięki temu, że tak znana postać, jaką jest Adam Małysz, obiecała zaangażować się w reaktywację skoków w Lubawce – mówi Marcin Makaś, Dyrektor MGOK.

Towarzyszący Małyszowi trener i koordynator – Maciej Maciusiak (który kilkanaście lat temu skakał w Lubawce podczas zawodów) zadeklarował, że w przypadku reaktywacji treningów, PZN przekaże na rzecz klubu LUKS-SKI nieodpłatne komplety sprzętu a on sam merytorycznie będzie wspierał trenera, szkolącego dzieci w Lubawce.

 

Druga część wizyty miała miejsce w Urzędzie Miasta w Lubawce, gdzie Prezes PZN spotkał się z Burmistrzem – Ewą Kocembą oraz Zastępcą Burmistrza – Sławomirem Antoniewskim.

Najbliższą imprezą, jaka odbędzie się na lubawskim obiekcie, będzie Bieg Kruczej Skały, zaplanowany na 8 października. Biegacze będą pokonywać skocznię od dojazdu na sam szczyt, w formule „NORMAL”, zakładającej jeden podbieg oraz formule „MAMUT”, tworzonej we współpracy ze skocznią mamucią w Oberstdorfie, zakładającej trzykrotny wbieg i zbieg ze skoczni.

Źródło: Komunikat prasowy